lördag 2 februari 2013

Fortsatt låga kostnader i januari

Den totala genomsnittliga kostnaden per månad sjönk under januari med 1.6% eller med 215 kr. Totalt uppgår nu den genomsnittliga kostnaden per månad till 13 296 kr. Detta var nionde månaden i följd som den genomsnittliga kostnanden sjönk.

Kostnaderna inkluderar amorteringar men exkluderar all form av övrigt sparande. Under januari månad uppgick kostnaderna till 9 865 kr, vilket är klart lägre än den genomsnittliga kostnaden. Detta är också fjärde månaden i följd som kostnaderna understiger 10 000 kr. Utav ovanstående belopp utgjorde 2 784 kr amorteringar. Som beskrivits i tidigare inlägg så kommer matkostnaderna att ligga på en väldigt låg nivå fram till och med utgången av april då jag fram till dess kommer att äta ur en fullproppad frys.

Skulderna minskade för andra månaden i följd och uppgår nu till 2.16 miljoner kr. Totalt sjönk skulderna i januari med 0.15%. Jag förväntar mig högre kostnader under de kommande månaderna då jag planerar att öka amorteringstakten.
Har ni följt upp era kostnader under januari?


söndag 27 januari 2013

Miljonären is back

Efter knappt tre års uppehåll har nu återigen signaturen miljonären börjat att publicera några inlägg på sin blogg (http://miljonar.blogspot.se/). Miljonären har med sin målmedvetenhet och sitt engagemang för mig, och många andra, varit en stor förebild, det är därför enormt kul att se att miljonären återigen har börjat publicera några inlägg.

Miljonären var miljonär för första gången i augusti 2009 och har sedan dess fortsatt utvecklingen mot att uppnå en nettoförmögenhet på 10 miljoner kronor innan han fyllt 40 år. Under de knappa tre år som miljonären haft ett upphåll från bloggen har han haft en fortsatt mycket bra utveckling på sin förmögenhet.


Jag ser miljonären som en förebild på min egen resa och under dagar då motivationen tryter finner jag en stor inspiration genom att kika in på hans blogg och läsa igenom gamla inlägg. Kan rekommendera samtliga som är intresserade av att läsa en riktigt bra sparblogg, att läsa miljonärens inlägg från början till slut.
Vilka är era inspirationsbloggar?

söndag 20 januari 2013

Rapport från Avanza


Under den gångna veckan redovisade Avanza sin bokslutskommunike för 2012. Rapporten visade på att intäkterna under året sjönk med 19% och uppgick till 562 mSEK. Resultatet per aktie sjönk med hela 46% från 10.28 SEK till 5.58 SEK. Till det positiva var dock att antalet konton fortsatte att öka, dock med en långsammare takt än föregående år. Totalt ökade antal konton med 13% (18). Avanza meddelade också i rapporten att man sänker utdelningen till 8 SEK per aktie från föregående år då man delade ut 10 SEK per aktie. Utdelningen uppgår nu till 145% av vinst per aktie.

Under VD-orden framgår att bolaget under året fått totalt över 20 000 nya kunder och att sparkapitalet ökat med 12 mdr och uppgår nu till 86 mdr. Spararna har också mer och mer gått från aktiersparande till räntesparande, detta samtidigt som börsen (inkl. utdelningar) avkastade cirka 16% under 2012. Under VD-orden framgår också att aktiesparandet inte varit så lågt som under 2012 någon gång under de senaste tio åren. Istället för aktiesparande har räntebevis och Sparkonto+ varit populära produkter som bolagets kunder investerat i.

Hur har sparandet sett ut för er under 2012?

lördag 19 januari 2013

The Small-Cap Investor

Jag fick i julklapp boken The Small-Cap Investor som är skriven av Ian Wyatt. Tyvärr har det under den senaste månaden inte blivit så mycket läsning, därför ska det bli extra spännande att börja läsa ovanstående bok under helgen. I boken får vi följa författarens investeringsprocess och läsa om de metoder han använder för att hitta de bolag som han anser utgöra framtidens vinnaraktier. Trots att jag säkerligen redan känner till mycket sedan tidigare så är det alltid kul att läsa om andra investerares teorier och strategier för att analysera bolag.

Någon som har läst boken?

tisdag 15 januari 2013

Fortsatt kostnadskontroll

Trots att januari ofta är en tuff månad så har kostnaderna hittills i januari legat på en relativt låg nivå. Frysen har under en längre tid fyllts på i takt med att diverse olika varor figurerat som veckans annonsvara. Detta innebär att frysen nu är full med mat som har inhandlats vid flera olika tillfällen och som bör ätas upp innan den blir dålig, och framför allt innan ny mat köps in.

Jag har därför bestämt mig för att nu äta ur frysen innan nya frysvaror köps in. Innehållet i frysen är nu ganska jämnt fördelat mellan kött, fisk, kyckling, (frysta) grönsaker etc. Jag har satt som mål att inte köpa in nya frysvaror förän utgången av april, vilket skulle innebära att matkostanderna under årets fyra första månader kommer att vara ovanligt låga.
Låga matkostnader leder till att sparandet fortsatt kan hållas på en hög nivå.
Hur ser er budget ut i januari?

lördag 12 januari 2013

Kostnadsuppföljning

2012 var året då jag verkligen tog kontrollen över mina kostnader. Jag har tidigare aldrig egentligen haft någon riktig budget utan har konsumerat och sparat det som jag kände för utan att ha någon ordentlig uppföljning.

Vid början av 2012 skapade jag däremot en budget som jag sedan levde efter under resten av året. Löpande under respektive månad så registrerade jag in varje utgift som jag sedan sammanställde och stämde av mot budgeten vid utgången av respektive månad.

Totalt under året minskade jag mina genomsnittliga levnadskostnader med drygt 25%. Vid början av 2012 uppgick de genomsnittliga månadskostnaderna till drygt 15 000 kr medan de i slutet på 2012 summerades till drygt 11 300 kr.
Det som till en början kändes jobbigt att behöva skapa en budget och följ upp alla utigfter är nu något jag ser framemot att varje månad få jämföra det faktiska utfallet mot det budgeterade utfallet.
Hur gör ni? Har ni någon budget?


söndag 6 januari 2013

Uppföljning – Utdelning 2012

Ett av huvudmålen för 2012 var att erhålla 33 600 SEK i utdelning under året. Under 2011 uppgick de totala utdelningarna till 18 124 SEK, där hela 84.5% betalades ut i maj.

Totalt under 2012 uppgick utdelningarna till 49 476 SEK, vilket är en ökning med 173% jämfört med året innan. Utdelningarna var dock betydligt mer utspridda och ”endast” 24.2% av utdelningarna betalades ut i maj. Däremot betalades 83% av utdelningarna ut under perioden april-juli.

Det känns positivt att utdelningarna nu blivit lite mer utspridda och ger ett jämnare kassaflöde. Under 2012 erhöll jag utdelningar i åtta utav årets tolv månader. Det är positivt att ett jämnare kassaflöde kan erhållas, men när ett bolag betalar ut sin utdelning är inte en aspekt som ingår som beslutunderlag då jag bestämmer mig för köp/sälj.

Totalt sett översteg 2012 års mottagna utdelningar utdelningsmålet för 2012 med 47.3%.

Hur gick era mål för 2012?